1917 Enkelovsudvalget

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1917

Enkelovsudvalget

Statstilskud til Understøttelse tit Børn af Enker for 1915-16

374

1917-374

 

1917

Enkelovsudvalget

Forskud fra Statskassen til Understøttelse til Børn af Enker for 1916-17

375

1917-375

 

1917 Enkelovsudvalget uden dokumenter

1917

Enkelovsudvalget

Opgørelse over Kommunens Udgifter til Børn af Enker

 

 

 

 

webtopgrafik