1881 Diakonisser

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1881

Diakonisser

Skrivelse fra Diakonissestiftelsen, hvorefter Samme fra 1 Juli forhøjer Vederlaget for hver udsendt Søster fra 100 kr. til 200 kr. årligt

3

1881-03

1881-03

1881 Diakonisser uden dokumenter

1881

Diakonisser

Sygeplejerske Jomfru Blicher tilstås en Garanti paa 200 Kr., når hun vil nedsætte sig her i Byen

 

 

 

 

 

webtopgrafik