1916 Biblioteket

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Biblioteket

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 300 Kr

451

1916-451

 

1916

Biblioteket

Bogen om Københavns Raadhus skænkes Biblioteket

466

1916-466

 

 

webtopgrafik