1916 Badeanstalter 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Badeanstalter

Andragende fra Badehusejer N. Thomsen om Bidrag til Bade­anstalten

160

1916-160

1916-160

1916

Badeanstalter

Ydelse af maanedligt Tilskud til Opsynsmand N. Zakariasen

269

1916-269

 

1916

Badeanstalter

Forhøjelse af Priserne paa medicinske og lokale Lysbade

407

1916-407

 

 1916 Badeanstalter  uden dokumenter

1916

Badeanstalter

Andragende om Nedsættelse af Prisen paa Karbade og Brusebade

51

 

 

1916

Badeanstalter

Indskrænkning af Badningen paa Grund af Kulmangelen

172

 

 

1916

Badeanstalter

Ydelse af maanedligt Tilskud til Opsynskonen paa den kvindelige Badeanstalt

305

 

 

 

webtopgrafik