Arbejdsanvisningskontorerne 1916

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Overenskomst med Jernbanesta­tionerne om Udlevering af Billetter til det kommunale Arbejds­anvisningskontor uden kontant Betaling

57

1916-057

1916-057

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Sagen om Ydelse af Dagpenge til alle Medlemmer og Befordringsgodtgørelse til de udenbysboende

95

1916-095

1916-095

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Adgang for Arbejdsanvisningskon­torerne til at anvise Arbejdere til Udførelse af kommunalt Arbejde m. m

183

1916-183

1916-183

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Skrivelse om Fordeling af Fællesudgifterne for 1915-16

319

1916-319

 

Arbejdsanvisningskontorerne 1916 uden dokumenter

1916

Arbejdsanvisningskontorerne

Oversigt over Fællesbestyrelsens Overslag for Arbejdsanvisnings­kontorerne i Vejle, Fredericia og Kolding for 1916-17

37

 

 

 

webtopgrafik