1874 Apoteksvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1874

Apoteksvæsen

Skrivelse fra Amtet angående Forøgelse af Apotekernes Antal.

6

1874-06

1874-06

webtopgrafik