1890 Andre Sager

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1890

Andre Sager

Skrivelse fra Statsrevisor Dinesen med forskellige Spørgsmål angående Anlæggelsen ved Vejle af de eventuelle Anstalter for Åndssvage

1

1890-001

 

1890

Andre Sager

Skrivelse fra Finansministeriet angående Ejendomsretten til de til Byfogedembedet henlagte Jorder

32

1890-032

 

1890

Andre Sager

Andragende fra Bestyrelsen for Vaabenbrødreselskabet om, at Byrådet vil overtage Vedligeholdelsen af Mindesmærket på Kirkegården for de i Krigene 1848-1850 faldne danske Krigere

59

1890-059

 

1890

Andre Sager

Skrivelse fra Konsul Thisted med Forslag om, at Leveringen af Kul og Brænde til Sygehuset, Rådhuset og Skolerne sker efter Licitation

114

1890-114

 

1890 Andre Sager uden dokumenter

1890

Andre Sager

Skrivelse fra Kirke- og Undervisningsministeriet om Bevilling af 300 Kr. til ugift Fattiglem Caroline Korsgaards Søns Anbringelse på de Kellerske Abnormanstalter

 

 

 

1890

Andre Sager

Cirkulære fra Indenrigsministeriet om, at der ved Vejanlæg og Lignende tages Hensyn til Bevarelsen af Oldsager

 

 

 

1890

Andre Sager

Anbringelse på Skanderborg Børnehjem af Musiker Larsens Søn, Jacob Nicolaj, der har gjort sig skyldig i Tyveri

 

 

 

1890

Andre Sager

Skrivelse fra I. Sørensen m.fl. angående Eneret for et Aktieselskab eller Lignende til et Anlæg af elektrisk belysning i Vejle

 

 

 

1890

Andre Sager

Spørgsmål om Anbringelse på en Opdragelsesanstalt af Drengen Frederik Johansen Petersen, der har gjort sig skyldig i Tyveri

 

 

 

webtopgrafik