1889 Andre Sager

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1889

Andre Sager

Forslag om Anbringelse på de Kellerske Abnormanstalter af ugift Fattiglem Carline Korsgaards Søn

11

1889-011

1889-011

1889

Andre Sager

Behandling af Spørgsmålet om en Byggeplads for det eventuelle Døvstummeinstitut

90

1889-090

1889-090

1889

Andre Sager

Justitsministeriet fritager Drengene Peder Thomsen Pedersen og Marinus Jeppesen for Straf for udøvet Tyveri, mod at de anbringes på en Opdragelsesanstalt

91

1889-091

1889-091

1889 Andre Sager uden dokumenter

1889

Andre Sager

Forslag fra Stadsingeniøren om Plads for det eventuelle Provinsarkiv.

 

 

 

1889

Andre Sager

Bevilling af et Bidrag til Turistforeningen.

 

 

 

1889

Andre Sager

Forslag om Tilskud til Almueskolebørns Rejse til Fredericia i Anledning af 40 Års Dagen for Fredericia-Slaget

 

 

 

1889

Andre Sager

Valg af Synsmænd for Maskiner, der drives ved Vand- Vind eller dyrisk Kraft

 

 

 

1889

Andre Sager

Skrivelse fra Amtet angående Hærens Forsyning med Heste og Vogne i Tilfælde af Krigsberedskab

 

 

 

 

 

webtopgrafik