1888 Andre Sager

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1888

Andre Sager

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Papirsarter til offentlig Brug.

73

1888-073

 

1888

Andre Sager

Anlæg af et Provinsarkiv, når Byen vil give Byggegrund.

74

1888-074

 

1888 Andre Sager uden dokument

1888

Andre Sager

Skrivelse med forskjellige Spørgsmål fra et med Hensyn til Anlæg af et Svineslagteri for Vejle-Kolding- og Fredericiaegnen nedsat Underudvalg

 

 

 

1888

Andre Sager

Justitsministeriet fritager Drengen Niels Knudsen Foelholt for Straf for udøvet Tyveri, imod at han anbringes på en Opdragelsesanstalt

 

 

 

1888

Andre Sager

Forslag om Bevilling af et Beløb til i Udstillingskatalogen at få optaget et Kort over Vejle og Omegn

 

 

 

1888

Andre Sager

Anlæg af en Skole for uegentlig Døvstumme når Byen vil give Byggegrund

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik